Op zoek naar een school in uw wijk? U komt uit bij De Wadden-Molenwijk!

Sinds 1975 een stabiele en betrouwbare school in het hart van Schalkwijk.
Een school met kleine groepen en plaats voor nieuwe leerlingen.
Wilt u een kijkje nemen in de school? Wij maken graag een afspraak!

Contactgegevens

Waaraan herkent u ons?

Wij leren kinderen met zelfvertrouwen de toekomst tegemoet te gaan. Door goed, actueel en adaptief onderwijs bereiden wij de leerlingen voor op hun plek in de wereld van morgen.

Veilig

In een veilige en respectvolle schoolomgeving leren wij kinderen de kennis en vaardigheden die zij hierbij nodig hebben.

Persoonlijk

Wij geven maatwerk in begeleiding.

Actueel

Wij gebruiken eigentijdse methoden en materialen.

Betrokken

Wij trekken samen op met ouders omdat dat het kind ten goede komt.

Toekomst

Wij leggen een stevige basis. Via het spel in de kleutergroepen, de schoolbrede aandacht voor woordenschat en begrijpend lezen, de lessen in rekenen en de zaakvakken zijn wij een toekomstgerichte school. Met een tien van de inspectie staan wij vooraan!

Het onderwijs op De Wadden

Ieder mens is uniek en van waarde. Wij hebben positieve verwachtingen van de ander. Vanuit dit perspectief benaderen wij leerlingen en gaan wij met elkaar om.

Wij leren de kinderen om samen te werken, elkaar te respecteren, naar elkaar te luisteren en elkaar te vergeven. Positief gedrag belonen wij. Negatief gedrag bespreken wij en tolereren wij niet. Vanuit deze gezamenlijke en voor iedereen herkenbare aanpak werken wij aan een veilig pedagogisch klimaat. Hierbinnen komen kinderen tot leren.

Rekenen en taal zijn de basisvakken waar veel lestijd aan besteed wordt; sociale, sportieve, maatschappelijke en creatieve lessen vormen het cement daartussen.

De lessen hebben een duidelijke opbouw. Van instructie, via samen oefenen naar zelfstandig (verder) werken. De lestijd wordt effectief benut. De Waddenschool biedt leerlingen van groep 3 en 4 op vrijdagmiddag ook onderwijs en daarnaast aan de bovenbouw wekelijks een uur extra lestijd. Met deze extra leerkilometers vergroten wij de kansen van onze leerlingen.

De school in beeld

Team Wadden Molenwijk

Op de Wadden zijn er 8 groepen. Naast leerkrachten en directeur zijn er ook intern begeleiders, een remedial teacher en onderwijsondersteuners werkzaam. U leest hier meer over in ons informatieboekje.

Goed om te weten

De schooldagen hebben een ochtend- en een middagprogramma. Tussen de middag kunnen leerlingen naar huis gaan of op school overblijven. In deze pauze doen de kinderen en leerkrachten nieuwe energie op voor de middaglessen. De tussen schoolse opvang wordt door ouders en Sportsupport begeleid. De leerlingen doen mee aan spel en sport, georganiseerd door sportleerkrachten. Aansluitend eten de leerlingen hun lunch in het bijzijn van overblijfouders.

Schooltijden groep 1
Dag Tijden
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

08.30 – 12.00 / 13.00 – 15.00

08.30 – 12.00 / 13.00 – 15.00

08.30 – 12.15

08.30 – 12.00 / 13.00 – 15.00

08.30 – 12.00

Schooltijden groep 2 t/m 8
Dag Tijden
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

08.30 – 12.00 / 13.00 – 15.00

08.30 – 12.00 / 13.00 – 15.00

08.30 – 12.15

08.30 – 12.00 / 13.00 – 15.00

08.30 – 12.00 / 13.00 – 15.00

De vakanties, studie- en margedagen vallen op onderstaande dagen. Een aantal margedagen is aan een vakantieperiode vastgeplakt. Eventuele wijzigingen ziet u altijd op ons ouderportaal SchOuderCom.

Vakantiedagen
Herfstvakantie 16 oktober t/m 24 oktober
Kerstvakantie 24 december t/m 9 januari
Voorjaarsvakantie 19 februari t/m 27 februari
Goede Vrijdag + Paasweekend 15 april t/m 18 april
Meivakantie 23 april t/m 8 mei
Hemelvaart 26 mei t/m 27 mei
Pinksteren 5 juni t/m 6 juni
Zomervakantie 15 juli t/m 28 augustus
Studie- en margedagen
Deze ziet u terug in ons ouderportaal SchouderCom

Schoolinfo

Partners

Op de Wadden vindt u Peuterspeelzaal de Wadlopertjes van SKOS en Kinderdagverblijf en opvang Hazeltje. De school heeft een maatschappelijke functie in de wijk. Wij hebben een breed buitenschools aanbod aan activiteiten voor ouders en leerlingen. Hiervoor werken wij samen met Dock.

Contactgegevens

Basisschool De Wadden Molenwijk

Zevenwoudenplantsoen 3
2036 NK Haarlem
T 023 533 57 23

Basisschool De Wadden Boerhaavewijk

A. Flemingstraat 39
2035 EC Haarlem
T 023 533 03 73

Ga naar de website