Onze school

Onze school heeft als hoofddoel ‘kwalitatief goed onderwijs geven aan al onze leerlingen’. Wat ons beweegt en hoe wij dat doen leest u in onze ‘visie en missie’.

Schoolklimaat

Onze school wil een veilig ‘vangnet’ voor de leerlingen zijn, waar leerlingen geborgenheid ervaren. De Wadden is een zorgzame school, waar leerlingen zich veilig voelen en graag zijn. Door duidelijke grenzen te stellen en met rust in de school bewaken wij die veiligheid.

Omgang

De Wadden is een school die respect, warmte, vriendelijkheid en loyaliteit hoog in het vaandel heeft staan. Op onze school werken we vanuit de christelijke levensbeschouwing en traditie. Wij profileren ons als een laagdrempelige school waar ouders en kinderen gehoord worden. Communicatie en betrokkenheid bij elkaar zijn hierbij belangrijk.

Onze visie

Basisschool de Wadden is een protestants christelijke basisschool die onderdeel uitmaakt van stichting Salomo. Dit houdt in dat wij als team, samen met kinderen en ouders, inhoud en vorm willen geven aan datgene wat er in de Bijbel staat over hoe wij als mensen met elkaar in deze wereld moeten samenleven. Deze gedachte komt niet alleen tot uiting bij de godsdienstlessen, maar is een wezenlijk bestanddeel in het wezen van de school. Hoewel wij een christelijke basisschool zijn is ieder kind welkom op de Wadden, ongeacht zijn/haar achtergrond of levensovertuiging. Met het kiezen voor onze school respecteren ouders ons gedachtegoed en onze uitgangspunten.

Onze missie

We menen dat ieder mens uniek en van waarde is. Dit betekent in de eerste plaats dat we de kinderen zo positief mogelijk benaderen. Positief gedrag belonen werkt beter dan negatief gedrag bestraffen. Wij leren de kinderen om samen te werken, elkaar te respecteren, naar elkaar te luisteren en, indien van toepassing, elkaar te vergeven. Negatief gedrag maken we bespreekbaar en wordt niet getolereerd. Vanuit een gezamenlijke en voor iedereen herkenbare aanpak werken wij aan een veilig pedagogisch klimaat voor onze kinderen.

Ons team

Speerpunt ‘Harmonie en veiligheid’

Als christelijke basisschool zien wij het als een uitdaging om harmonie en veiligheid te bieden aan ieder kind, zodat hij/zij zich optimaal kan ontplooien. Duidelijke afspraken en een positieve benadering liggen hieraan ten grondslag. Binnen die veiligheid stimuleren we onze kinderen om zo veel mogelijk eigen verantwoordelijkheid te nemen. Onze school wil aan de kinderen alle kansen bieden om zichzelf te ontwikkelen tot een mens met zelfvertrouwen, met respect voor zichzelf en de ander, met een open vizier naar de samenleving.

Speerpunt ‘basisvaardigheden’

We leren uw kind basisvaardigheden aan op het gebied van kennen en kunnen, spel en sport, expressie en creativiteit. Hoewel wij bijdragen aan de ontwikkeling van het totale kind is er voor gekozen om de aandacht voor de leerstof prioriteit te geven. Wij zien het als onze belangrijkste opdracht om onze leerlingen goed taal-, lees- en rekenonderwijs te geven.

Speerpunt ‘ICT onderwijs’

We zetten veel digitale hulpmiddelen in zoals computers, laptops en tablets die dagelijks worden ingezet bij de diverse vakgebieden. Het gebruik van actuele software ondersteunt het leerproces. De lokalen beschikken over een digitaal schoolbord wat leidt tot interactieve lessen.

Speerpunt ‘leerlingzorg’

Door een strak klassenmanagement, en een goede diagnose van de onderwijsbehoeften van ieder kind afzonderlijk, krijgen alle leerlingen een op hen afgestemd onderwijsaanbod. Wij spreken mét leerlingen en niet alleen óver hen, zodat zij actief betrokken zijn bij hun eigen leerproces. Wij hechten belang aan het dragen van verantwoordelijkheid en het ontwikkelen van een realistisch zelfbeeld.

Ons jaaroverzicht

De vakanties, studie- en margedagen vallen op onderstaande dagen. Eventuele wijzigingen ziet u altijd op ons ouderportaal SchouderCom.

Vakantiedagen

Herfstvakantie 10 oktober t/m 18 oktober
Kerstvakantie 19 december t/m 3 januari
Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 28 februari
Pasen + Goede Vrijdag 2 april t/m 5 april
Meivakantie 24 april t/m 9 mei
Hemelvaart + vrijdag 13 mei t/m 16 mei
Pinksteren 22 mei t/m 24 mei
Zomervakantie 10 juli t/m 22 augustus

Studie- en margedagen

Donderdag 18 en vrijdag 19 februari 2021
Dinsdag 6 april 2021
Maandag 28 juni 2021
Vrijdag 9 juli 2021
Onze nieuwsbrief
Jaarboekje
Onze schoolgids
Gemeentelijk plaatsingsbeleid
Tevredenheidspeiling
Folder plaatsingsbeleid
Folder plaatsingsbeleid (English version)
Jaarverslag
Aanmeldformulier

Onze contactgegevens

Basisschool De Wadden Boerhaavewijk

A. Flemingstraat 39
2035 EC Haarlem
T 023 533 03 73

Basisschool De Wadden Molenwijk

Zevenwoudenplantsoen 3
2036 NK Haarlem
T 023 533 57 23

Ga naar de website