Tussen Schoolse Opvang

U bevindt zich hier: :Home/Tussen Schoolse Opvang

Leerlingen hebben tussen de middag een uur pauze. Hierin kunnen zij naar huis gaan om te eten of zij blijven over op school. Gecertificeerde overblijfouders vangen de kinderen op en eten met hen in een lokaal de meegebrachte lunch op. Bij goed weer spelen de overblijfkinderen daarna buiten op het plein onder toezicht van de overblijfouders. Vanaf 12.50 uur komen de andere leerlingen ook weer naar school en neemt de leerkracht de pleinwacht over.

Als u structureel van de overblijfregeling gebruik wilt maken vragen wij u een inschrijfformulier en betalingsmachtiging in te vullen en af te geven bij de administratie. Voor incidentele keren overblijf is een strippenkaart verkrijgbaar.

Het formulier om in te schrijven voor de Tussen Schoolse Opvang vindt u op school bij juf Sjanneke.