Schoolinfo

U bevindt zich hier: :Home/Schoolinfo

Onze school heeft als hoofddoel ‘kwalitatief goed onderwijs geven aan al onze leerlingen’. Wat ons beweegt en hoe wij dat doen leest u hieronder in onze ‘visie en missie’.

Visie

Basisschool de Wadden is een protestants christelijke basisschool die onderdeel uitmaakt van stichting Salomo. Dit houdt in dat wij als team, samen met kinderen en ouders, inhoud en vorm willen geven aan datgene wat er in de Bijbel staat over hoe wij als mensen met elkaar in deze wereld moeten samenleven. Deze gedachte komt niet alleen tot uiting bij de godsdienstlessen, maar is een wezenlijk bestanddeel in het wezen van de school. Hoewel wij een christelijke basisschool zijn is een ieder kind welkom op de Wadden, ongeacht zijn/haar achtergrond of levensovertuiging. Met het kiezen voor onze school respecteren ouders ons gedachtegoed en onze uitgangspunten.

Missie

We menen dat ieder mens uniek en van waarde is. Dit betekent in de eerste plaats dat we de kinderen zo positief mogelijk benaderen. Positief gedrag belonen werkt beter dan negatief gedrag bestraffen. Wij leren de kinderen om samen te werken, elkaar te respecteren, naar elkaar te luisteren en, indien van toepassing, elkaar te vergeven. Negatief gedrag maken we bespreekbaar en wordt niet getolereerd. Vanuit een gezamenlijke en voor iedereen herkenbare aanpak werken wij aan een veilig pedagogisch klimaat voor onze kinderen.

Prestaties
Wij bieden onze leerlingen zoveel mogelijk “onderwijs op maat” met als doel de talenten van leerlingen optimaal tot ontwikkeling te laten komen. Wij hebben hierbij hoge verwachtingen van onze leerlingen. Wij werken aan een stevige basis waarin zelfstandigheid en verantwoordelijkheid belangrijke vaardigheden zijn.
Omgang
De Wadden is een school die respect, warmte, vriendelijkheid en loyaliteit hoog in het vaandel heeft staan. Op onze school werken we vanuit de christelijke levensbeschouwing en traditie. Wij profileren ons als een laagdrempelige school waar ouders en kinderen gehoord worden. Communicatie en betrokkenheid bij elkaar zijn hierbij belangrijk.
Schoolklimaat
Onze school wil een veilig ‘vangnet’ voor de leerlingen zijn, waar leerlingen geborgenheid ervaren. De Wadden is een zorgzame school, waar leerlingen zich veilig voelen en graag zijn. Door duidelijke grenzen te stellen en met rust in de school bewaken wij die veiligheid.
Wij proberen aan te sluiten bij de leefomgeving van de leerlingen. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid hen goed uit te rusten voor de maatschappij waarin ze leven. De leerkracht heeft hierbij een sturende en stimulerende rol en wil talenten van leerlingen tot optimale ontwikkeling brengen. Vanuit een actieve leerhouding komen de leerlingen tot een zo goed mogelijk leerresultaat. Plezier en interesse zijn belangrijke factoren in de les.
Tot slot vinden we dat samenwerken en hulp geven en ontvangen noodzakelijk is om tot ontplooiing te komen. Van en met elkaar leren zien we hierbij als belangrijke voorwaarde.