MR

U bevindt zich hier: :/MR
MR2017-04-18T09:24:14+00:00

De medezeggenschapsraad komt meerdere keren per jaar bijeen en denkt mee over allerlei beleidszaken die de school aangaan. In de Wet Medezeggenschap ligt vast over welke onderwerpen de MR inspraak- of adviesrecht heeft. De MR bestaat uit ouders en leerkrachten die samen alle ouders en het onderwijspersoneel vertegenwoordigen. Bij de MR-vergaderingen is een lid van de directie als gesprekspartner aanwezig. Ouders kunnen terecht bij MR-leden om zaken die het onderwijs aangaan onder de aandacht te brengen. De MR maakt verslag van besproken schoolzaken openbaar.

U kunt de MR via SchouderCom bereiken.

De huidige MR-leden zijn:

Kim Retra oudergeleding, kind in groep 3
John Mosterd oudergeleding, kind in groep 1/2, 3 en 6
Amina Boulahtari oudergeleding, kind in groep 6
Rick Mettes leerkracht
Linda Baranowski leerkracht
Joke Lammers leerkracht