Groepen

U bevindt zich hier: :/Groepen
Groepen2018-10-08T11:40:27+00:00

Onze missie

We menen dat ieder mens uniek en van waarde is. Dit betekent in de eerste plaats dat we de kinderen zo positief mogelijk benaderen. Positief gedrag belonen werkt beter dan negatief gedrag bestraffen. Wij leren de kinderen om samen te werken, elkaar te respecteren, naar elkaar te luisteren en, indien van toepassing, elkaar te vergeven. Negatief gedrag maken we bespreekbaar en wordt niet getolereerd. Vanuit een gezamenlijke en voor iedereen herkenbare aanpak werken wij aan een veilig pedagogisch klimaat voor onze kinderen.

Onze visie

Prestaties

Wij bieden onze leerlingen zoveel mogelijk “onderwijs op maat” met als doel de talenten van leerlingen optimaal tot ontwikkeling te laten komen. Wij hebben hierbij hoge verwachtingen van onze leerlingen. Wij werken aan een stevige basis waarin zelfstandigheid en verantwoordelijkheid belangrijke vaardigheden zijn.

Omgang

De Wadden is een school die respect, warmte, vriendelijkheid en loyaliteit hoog in het vaandel heeft staan. Op onze school werken we vanuit de christelijke levensbeschouwing en traditie.

Wij profileren ons als een laagdrempelige school waar ouders en kinderen gehoord worden. Communicatie en betrokkenheid bij elkaar zijn hierbij belangrijk.

Schoolklimaat

Onze school wil een veilig ‘vangnet’ voor de leerlingen zijn, waar leerlingen geborgenheid ervaren. De Wadden is een zorgzame school, waar leerlingen zich veilig voelen en graag zijn. Door duidelijke grenzen te stellen en met rust in de school bewaken wij die veiligheid.

Wij proberen aan te sluiten bij de leefomgeving van de leerlingen. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid hen goed uit te rusten voor de maatschappij waarin ze leven. De leerkracht heeft hierbij een sturende en stimulerende rol en wil talenten van leerlingen tot optimale ontwikkeling brengen.